==> De inschrijvingen voor editie 2019 zijn afgesloten.

==> Uw kandidatuur wordt opgenomen in editie 2020.

 

 

 

Registratie

Gelieve het formulier hieronder zo correct en volledig mogelijk in te vullen om uw registratie te voltooien.

Identificatie

Registreert u als individu of als organisatie/vereniging?*


Naam*


Contactpersoon indien vereniging

Uw leeftijd (of van de vereniging)

Adres
Straat*

Nr*


Postcode*

Stad*


Telefoon en/of email
Gsm

Telefoon

Email*

Uw activiteit

Omschrijf hieronder kort wat u precies doet*

Doet u deze activiteit professioneel of als amateur?


Sinds wanneer beoefent u deze activiteit?

Waar wordt de activiteit uitgeoefend?

Bent u lid of is uw vereniging lid van een overkoepelende organisatie?


Naam van de organisatie:

Heeft u een website?


URL van de website:

Geef hier een link op naar de website of het sociaal medium (youtube, facebook, …) waar we een recent en representatief filmpje van uw activiteit kunnen bekijken.
URL van de website:

Waar kunnen we je aan het werk zien in de buurt van Gent? (vóór 01/11/2020)