Opzet en format van de prijs

Doelgroep

Beginnend amateuristisch talent (individu of groepering / jong of oud), wiens activiteit erin bestaat Gent en randgemeenten op te vrolijken met hetzij occasionele podium-acts, hetzij een continue werking waarbij amusement centraal staat.
In het bijzonder wordt uitgekeken naar entertainers of gezelschappen die hun amusementsproject kruiden met artistieke of sociale elementen.
Voorbeelden (niet limitatief) : straatartiesten, toneel, muziek, kinderanimatie, buurtwerking, dans, humor, …

De prijs beoogt een steun te zijn voor recent opgestarte initiatieven, die momenteel niet of slechts in beperkte mate genieten van subsidies.
De kandidaten worden beoordeeld op originaliteit en amusementsgehalte, met speciale aandacht voor hun vermogen om mensen bij elkaar te brengen en te boeien, en dit op een vernieuwende manier.

 

Kort samengevat dienen de kandidaten te beantwoorden aan 4 hoofdcriteria :

       - actief zijn in groot-Gent

       - amusement brengen

       - beginnend

       - origineel / vernieuwend zijn

 

Behalve de laureaten van de vorige jaargangen kan iedereen die aan bovenstaande criteria beantwoordt, zich kandidaat stellen.

 

 

Chronologie

 ==> Jaargang 2018 :

Inschrijven voor editie 2018 kon tot en met 31 oktober 2018.

Nominatie van de tien finalisten : 5 november 2018

Prijsuitreiking : 26 november 2018

       --> LEES MEER OVER DE JURERINGSPROCEDURE... 

 

 ==> Jaargang 2019 :

Kandidaten kunnen zich REGISTREREN op deze website.

 

 

Geldprijzen 2018

De eerste laureaat ontvangt een bedrag van 2.000,00 euro.
De tweede plaats geeft recht op een bedrag van 750,00 euro.
De derde plaats geeft recht op een bedrag van 250,00 euro.

 

 

Wat vragen we van de deelnemers ?

Door hun deelname engageren de kandidaten zich ertoe :

 

1. aan de organisatie alle relevante informatie over hun activiteit mee te delen

2. aan de organisatie een zo volledig mogelijke kalender van komende optredens of activiteiten te bezorgen

3. ingeval zij genomineerd worden :

a) zich beschikbaar te stellen voor een persoonlijke ontmoeting met de jury tijdens de maand volgend op de nominatie

b) ten laatste een week vóór de prijsuitreiking aan de organisatie een filmpje/video van een drietal minuten te bezorgen, waarin de activiteit op een duidelijke en kenschetsende manier wordt weergegeven (dit filmpje zal gebruikt worden als illustratiemateriaal tijdens de openbare prijsuitreiking)

c) met minstens 1 persoon aanwezig te zijn op de avond van de prijsuitreiking

 

 

 
         Flyer 2018 Recto
         Flyer 2018 Verso