Opzet en format van de prijs

Doelgroep

Beginnend amateuristisch talent (individu of groepering / jong of oud), wiens activiteit erin bestaat Gent en randgemeenten op te vrolijken met hetzij occasionele podium-acts, hetzij een continue werking waarbij amusement centraal staat.
In het bijzonder wordt uitgekeken naar entertainers of gezelschappen die hun amusementsproject kruiden met artistieke of sociale elementen.
Voorbeelden (niet limitatief) : straatartiesten, toneel, muziek, kinderanimatie, buurtwerking, dans, humor, …

De prijs beoogt een steun te zijn voor recent opgestarte initiatieven, die momenteel niet of slechts in beperkte mate genieten van subsidies.
De kandidaten worden beoordeeld op originaliteit en amusementsgehalte, met speciale aandacht voor hun vermogen om mensen bij elkaar te brengen en te boeien, en dit op een vernieuwende manier.

 

Kort samengevat dienen de kandidaten te beantwoorden aan 4 hoofdcriteria :

       - actief zijn in groot-Gent

       - amusement brengen

       - beginnend

       - origineel / vernieuwend zijn

 

Behalve de laureaten van de vorige jaargangen kan iedereen die aan bovenstaande criteria beantwoordt, zich kandidaat stellen.

 

 

Chronologie

==> Jaargang 2020 :

Ging niet door in het gebruikelijke format. 

Kijk hier naar de info over onze uitzonderlijke All Stars-editie 2020.

 

==> Jaargang 2021 :

Gaat niet door.

 

 

Geldprijzen 2019

De eerste laureaat (jury) ontving een bedrag van 2.000,00 euro.
De tweede plaats (jury) gaf recht op een bedrag van 750,00 euro.
De derde plaats (jury) gaf recht op een bedrag van 250,00 euro.

De publieksprijs gaf recht op een bedrag van 250,00 euro.

 

 

Wat vragen we van de deelnemers ?

Door hun deelname engageren de kandidaten zich ertoe :

 

1. aan de organisatie alle relevante informatie over hun activiteit mee te delen

2. aan de organisatie een zo volledig mogelijke kalender van komende optredens of activiteiten te bezorgen

3. ingeval zij genomineerd worden :

a) zich beschikbaar te stellen voor een persoonlijke ontmoeting met de jury tijdens de maand volgend op de nominatie

b) ten laatste een week vóór de prijsuitreiking aan de organisatie een filmpje/video van een drietal minuten te bezorgen, waarin de activiteit op een duidelijke en kenschetsende manier wordt weergegeven (dit filmpje zal gebruikt worden als illustratiemateriaal tijdens de openbare prijsuitreiking)

c) met minstens 1 persoon aanwezig te zijn op de avond van de prijsuitreiking

 

 

               Flyera6 2019 Recto
                Flyera6 2019 Verso