A MURDER IN MISSISSIPPI

 

Ook wij werden, zoals de meesten in de sector, getroffen door de vele maatregelen die werden genomen om een niet te onderschatten virus in te tomen en onze naasten te beschermen. Onze plannen om in juni een nieuwe cd uit te brengen en een volledige zomer onze nieuwe muziek (waar we trots op zijn!) te delen met de buitenwereld, met anderen, viel volledig in duigen.

Wat een uitstel van weken was, werd een uitstel van maanden. Het niet kunnen samenkomen om te repeteren, maakte dat de paar nummers die we nog in de studio zouden opnemen, op de lange baan werden geschoven. De inkomsten die we uit zomerconcerten zouden halen, kwamen niet. De kosten echter, bleven zich opstapelen. Wij zijn gelukkig (nog) niet afhankelijk van ons inkomen via de muziek, we weten hoeveel geluk we daarmee gehad hebben.

Alle redenen die maakten dat samen muziek maken zo helend en voldoening gevend kan zijn, verdwenen naar de achtergrond: het werden geen maanden van spelen, verrassen, ontroerd zijn, samen-zijn, creëren, plezier maken,... maar van pittig vergaderen, zweten en zwoegen, samen knopen doorhakken over een onzekere toekomst.

 

Toch willen we een boodschap van hoop uitspreken. We hebben veel geleerd. Het is ons opgevallen hoezeer de cultuursector de laatste maanden heeft gevochten om er toch steeds te blijven staan, overspoeld door een zee aan maatregelen.

Artiesten die alles op alles zetten om tóch dat ene optreden op dat ene openlucht-event te spelen. Artiesten die hebben geknokt om hun langverwachte album aan het publiek kenbaar te maken.

 

Mensen snakken meer dan ooit naar elkaar en naar muziek. Voor ons, muzikanten, en voor heel wat andere mensen blijft muziek een verbindend medium.

Laten we vooral niet opgeven en blijven spelen! Ook ons album is ein-de-lijk volledig opgenomen en draagt de naam HURRICANA. Het staat symbool voor de storm die we hebben moeten doorstaan, die even dreigde alles wat ons dierbaar was mee te nemen. Nadat een orkaan voorbij is geraasd, is er echter ook plaats om iets nieuws op te bouwen, en zo verder te gaan met het leven. Het verplicht ons inventief te zijn.

We staan te popelen om - al weten we niet precies wanneer dat zal zijn- opnieuw muziek met jullie te delen!