CONTACTCLOWNS IN DE ZORG

 

Contactclowns zijn geen alledaagse clowns. Via een belevingsgerichte houding en geïntegreerde aanpak willen wij een meerwaarde betekenen voor mensen met dementie en personen met een verstandelijke beperking alsook hun omgeving. De vlinder in ons logo staat symbool voor kwetsbaarheid, openheid, zachtheid en nieuwsgierigheid. Wij hopen dat anderen deze vlinder ontdekken in zichzelf om zo bij te dragen tot de kwaliteit van het contact.

Bij het algemeen beeld van een clown denken de meeste mensen enkel aan ‘humor’. Onze contactclowns daarentegen leggen het accent ook op ‘contact’. Hun ervaring leert hen dat ze kunnen vertrekken vanuit een leegte. Ze gaan op zoek naar manieren om contact te maken met bewoners/patiënten die het moeilijkst bereikbaar zijn. Een lach is mooi meegenomen maar zij staan evengoed open voor emoties zoals verdriet, boosheid en angst.

 

Wij zijn een groep van 35 mensen met een passie voor 'Gentle Clowning'.  We laten ons raken door mensen met dementie en mensen met beperking.  Wij zien vooral wat er wel nog kan. We aanvaarden de mensen zoals ze hier en nu zijn en hebben respect voor hun unieke persoonlijkheid, hun innerlijk gevoelsleven en hun eigen verhaal.

 

Sinds maart 2020 hebben we niet veel de kans gehad te clownen. We werkten samen met de voorzieningen een protocol uit, gaven de clowns workshops omtrent veilig werken in coronatijden. We investeerden in mondmaskers met transparant mondstuk zodat onze mimiek zichtbaar bleef. Er werd zelfs geclownd met een transparant plexischerm tussen ons om de veiligheid van de bewoners te garanderen.

Gestaag kwamen we weer op gang maar de huidige situatie zorgt dat we ook nu weer alles moeten stilleggen.

Ondanks de erkenning van de FOD dat we gedurende 2 jaar een fiscaal attest mogen afleveren zal het voor de Contactclowns in de zorg een zwaar jaar worden en hopen we op veel financiële giften om onze werking te kunnen verderzetten.

 

Contactclowns in de zorg Neuzeneuze v.z.w.

www.contactclownsindezorg.be