MIDNIGHT BLUE BIRDS

 

Deze periode is voor veel mensen een beproeving. Als artiesten missen we het enorm om onze muziek en stem te delen met een publiek. We missen het om samen op het podium te staan en muziek te maken. Het ontbreken van enig toekomstperspectief is soms moeilijk te vatten.

 

Aan de andere kant zien we dat de pandemie de gevestigde orde in vraag stelt en de nood aan reflectie versterkt. De consumptiemaatschappij, sociale verhoudingen in de samenleving, politiek, gendergelijkheid, economie, algemeen welbevinden… alles passeert de revue en stemt tot nadenken. Een grote bron van inspiratie.

 

Met Midnight Blue Birds werken we momenteel aan een nieuwe voorstelling die de parallellen verkent tussen de Roaring Twenties en de huidige tijdsgeest.

De Eerste Wereldoorlog en de Spaanse griep lieten toen grote sporen na, zowel fysiek (werkloosheid, armoede, inflatie), mentaal (schuld, onmacht, woede) als politiek (druk van communistische zijde, het opkomende fascisme). Toch kwamen daarna de Roaring Twenties, jaren van extreme economische groei, technologische vooruitgang, exuberante feesten en de eerste feministische golf.

 

Naar welke wereld zal corona ons leiden? Kunst en muziek kan meer dan ooit iets betekenen. Een kritische noot, hoop, dromen, spelen en verbinding. We laten onze vrouwelijke stemmen graag wat meer te horen in de eeuw die komt…

 

www.midnightbluebirds.be