Tijdlijn + procedure jurering Karen Vernimmen-Prijs (zevende jaargang : 2019)

Afsluiting van de kandidaturen op de website : donderdag 31 oktober 2019 om middernacht.
------
Begin november 2019 vindt de eerste bijeenkomst van de jury plaats, met als taak het selecteren van 10 genomineerden:

 • De juryleden krijgen de fiches van de kandidaten te zien. Tegelijkertijd worden de websites, filmpjes of foto’s van de kandidaten bekeken op internet, in zoverre de kandidaten internet-links hebben opgegeven in hun vragenlijst.
 • De kandidaten worden in deze fase nog niet persoonlijk gecontacteerd of uitgenodigd.
 • De lijst met genomineerden wordt in de eerste week van november 2019 bekendgemaakt op onze website. De genomineerden worden ook individueel op de hoogte gebracht van hun selectie.
 • Met de 10 genomineerden wordt nu persoonlijk kennisgemaakt, dit houdt in :
  • ofwel dat hun act door één of enkele van de juryleden live bekeken wordt in de weken na de nominatie, of dat hun werkomgeving door de jury bezocht wordt indien het een continue werking betreft
  • ofwel dat de genomineerde in kwestie videomateriaal, foto’s en/of recensies aan de jury bezorgt, indien hij in de periode tussen de nominaties en de prijsuitreiking geen publieke optredens of voorstellingen meer heeft. In dit geval zal een persoonlijk gesprek met de genomineerde zeker moeten plaatsvinden.
------
In de laatste week van november 2019 worden de 3 laureaten verkozen.
 • De jury komt in de laatste week van november samen in besloten kring om te beslissen over de drie laureaten, die op 25 november 2019 bekendgemaakt zullen worden tijdens de publieke prijsuitreiking in Belfort Stadscafé & Restaurant te Gent (vanaf 20.00 uur).
 • De procedure tot aanduiding van de winnaars verloopt als volgt:
  • Alle juryleden worden op de hoogte gebracht van alle ingewonnen informatie over de 10 genomineerden en er worden eventueel foto’s en/of videobeelden bekeken.
  • Elk jurylid stelt zijn top-vijf samen ; hij geeft 5 punten aan zijn favoriet, dan 4 punten aan de volgende, dan 3 punten, dan 2, dan 1. Aan de 5 resterende genomineerden geeft hij geen punten. De genomineerde met de hoogste totaalscore wint. Zo worden ook de tweede en derde laureaat bepaald. Bij gelijke stand wordt voorrang gegeven aan de genomineerde die van het hoogste aantal juryleden een quotering heeft gekregen.

 

------

 

De openbare proclamatie en prijsuitreiking vinden plaats op maandag 25 november 2019.

Tijdens deze uitreikingsavond zijn de tien finalisten aanwezig, maar zij hoeven niet op te treden of te performen. De beslissing over de winnaars is dan immers al genomen. De act of het project van elke finalist wordt wel aan het publiek voorgesteld middels een presentatiefilmpje en gesproken tekst.